Rumah Islam

Mari Bersama Belajar dan Membangun Islam

Saturday, Jun 23rd

Last update:12:28:51 AM GMT

You are here: Ibadah Puasa Syarat Sah Puasa

Syarat Sah Puasa

Syarat-syarat sahnya puasa ada enam

 

1. Islam : tidak sah puasa orang kafir sebelum masuk Islam. 

2. Akal : tidak sah puasa orang gila sampai kembali berakal. 

3. Tamyiz : tidak sah puasa anak kecil sebelum dapat membedakan(yang balk dengan yang buruk). 

 

4. Tidak haid : tidak sah puasa wanita haid, sebelum berhenti haidnya. 

5. Tidak nifas : tidak sah puasa wanita nifas, sebelum suci dari nifas. 

6. Niat : dari malam hari untuk setiap hari dalam puasa wajib.

Hal ini didasarkan pada sabda Nabi : "Barangsiapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. " (HR.Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Ia adalah hadits mauquf menurut At-Tirmidzi. 

 

Dan hadits ini menunjukkan tidak sahnya puasa kecuali diiringi dengan niat sejak malam hari, yaitu dengan meniatkan puasa di salah satu bagian malam.